МИНИ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОЛША

 

На 17.09.2019 компания Белс съвместно с машинния факултет на ТУ-Гданск и екипа на проект aCIRET организира   мини-конференция в главната лекционна зала на ТУ-Гданск. Сред присъстващите имаше представители на компании от града и региона, опериращи в различни сфери на индустрията, на местните власти, преподаватели и докторанти. Една от многото презентации беше посветена на проект aCIRET и обучението на работното място във висшето образование. Презентацията привлече интереса на публиката и членовете на екипа на проект aCIRET имаха възможност в лични разговори със заинтересованите лица да предоставят подробна информация за самия проект и за необходимостта от въвеждане на дуалното обучение във висшето образование. Надяваме се, че провокираният с презентацията и разговорите интерес ще стимулира все повече компании да участват в клъстера за стажове, разработен в рамки- те на проект aCIRET.

 

pl1     pl2