Grupy docelowe

Bezpośrednie grupy docelowe:

  • Studenci ostatnich semestrów na kierunku Mechatronika (studia inżynierskie);
  • Przedsiębiorstwa działające w sektorze mechaniki i mechatroniki;
  • Nauczyciele akademiccy;
  • Personel szkolący.

Pośrednie grupy docelowe:

  • Organizacje zrzeszające pracodawców;
  • Organizacje zrzeszające pracowników;
  • Władze lokalne/regionalne;
  • Instytucje oferujące kształcenie zawodowe;
  • Ośrodki decyzyjne.