Rezultaty

Spodziewane rezultaty w poszczególnych grupach docelowych są następujące:

  • Lepsza współpraca pomiędzy uczelniami technicznymi a lokalnymi przedsiębiorstwami w celu stworzenia programu nauczania opartego na praktyce zawodowej (WBL) i udostępnienie go studentom studiów inżynierskich;
  • Bardziej aktywne włączenie przedstawicieli władz lokalnych i partnerów społecznych w proces kształtowania systemu edukacji wyższej dostosowanego do wymogów przemysłu, zwłaszcza w sektorze mechaniki i mechatroniki, oraz do wymogów regionalnego rynku pracy;
  • Stworzenie programu nauczania i programów opartych na formule WBL, pozwalającego na kształcenie inżynierów mechatroniki gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając tym samym ich dostęp do rynku pracy. Przedsiębiorstwa będą w stanie łatwiej znaleźć kompetentnych pracowników na stanowiska inżynierskie, co przełoży się na zwiększenie ich efektywności;
  • Zacieśnienie współpracy pomiędzy nauczycielami akademickimi, a personelem szkoleniowym w przedsiebiorstwach w celu zwiększenia swoich kompetencji i pomyślnego prowadzenia praktyk zawodowych.