Zamierzenia

Projekt o nazwie “Apprenticeship Cluster for Industry-Ready Engineers of Tomorrow” jest alternatywnym rozwiązaniem opisywanych problemów i pozwala na zaspokojenie określonych wyżej potrzeb, ponieważ jego celem jest ustanowienie nowej partnerskiej struktury łączącej środowiska akademickie i biznesowe, aby zacieśnić współpracę pomiędzy wyższymi uczelniami technicznymi i lokalnymi przedsiębiorstwami ze wsparciem władz lokalnych i partnerów społecznych na poziomie lokalnym/regionalnym.

  • Ostatecznym celem jest wprowadzenie edukacji wyższej w formule WBL na kierunkach Mechatronika i Mechanika;
  • Ponad to, projekt ma na celu opracowanie programu nauczania mechatroniki dopasowanego do potrzeb lokalnego przemysłu działającego w sektorze mechatroniki, aby zniwelować dysharmonię umiejętności i wykształcić inżynierów gotowych do podjęcia pracy w przemyśle, ułatwiając im dostęp do regionalnego rynku pracy co w przyszłości przełoży się na zwiększenie efektywności przedsiębiorstw, propagowanie ich rozwoju oraz rozwoju regionalnego;
  • Dodatkowo, celem projektu jest stworzenie skutecznej struktury kooperacyjnej, w ramach której możliwa będzie wymiana wiedzy, umiejętności i doświadczeń, co przełoży się na zwiększenie kompetencji nauczycieli akademickich i personelu szkolącego i lepszą organizację i prowadzenie praktyk zawodowych.