Dnia 13 września 2019 w sali konferencyjnej Uniwersytetu Technicznego w Gabrowie odbyła się minikonferencja poświęcona tematyce studiów w formule WBLA i nauki przez praktykę. W konferencji uczestniczyły osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym, regionalnym I narodowym. Na początku obrad, vice-minister ds.edukacji I nauki, p. Sacheva przedstawiła strategię dotyczącą edukacji wyższej w przyszłości, omówiła problemy, które są z niązwiązane i sposoby ich  rozwiązania. Burmistrz miasta Gabrovo skupiła się na znaczeniu studiów dualnych i na korzyściach, jakie z tego tytułu mogą osiągnąć zainteresowane podmioty, oraz omówiła możliwości wzrostu ekonomicznego na poziomie lokalnym i regionalnym wynikające z wdrożenia tego modelu studiowania. W prezentacjach przedstawionych przez przedstawicieli środowisk akademickich, przemysłowych, władz lokalnych i szkolnictwa zawodowego powtarzały się kwestie związane z uznaniem tego modelu edukacji na poziomie narodowym. Wszelkie wymagania dotyczące zmian I problemów sprecyzowanych przez przedstawicieli przemysłu i społeczności akademickiej zostały podsumowane w formie listu, którego adresatem byli p. minister Sacheva i poseł Sirakov. Adresaci obiecali przedstawić zagadnienia opisane w liście podczas obrad parlamentarnej Komisji Edukacji Wyższej, która pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy regulującej szkolnictwo wyższe w Bułgarii.

 

DSC 7520     DSC 7510