17 września w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się mini-konferencja Belzona – Innowacja w Technice, której współorganizatorami byli firma Belse, Wydział Mechaniczny PG i zespół projektowy aCIRET. Podczas konferencji, w której udział wzięło kilkudziesięciu gości reprezentujących lokalne firmy działające w rozmaitych sektorach przemysłu, przedstawiciele społeczności akademickiej, doktoranci I przedstawiciele władz lokalnych. Podczas wystąpień OSTATNIE WYDARZENIA przedstawiona została prezentacja na temat projektu aCIRET, w której zawarto podstawowe informacje na temat kształcenia w systemie dualnym. Prezentacja wzbudziła zainteresowanie zebranych. Członkowie zespołu projektowego mieli okazję przedstawić bardziej szczegółowe informacje na temat samego projektu jak I założeń systemu edukacji dualnej w trakcie indywidualnych rozmów z zainteresowanymi. Mamy nadzieję, że to zainteresowanie przełoży się na zwiększenie liczby firm i przedsiębiorstw uczestniczących w Klastrze Praktyk Zawodowych aCIRET.

pl1     pl2

 

 

More in this category: « MINI CONFERENCE IN BULGARIA